Moodle

Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)
Nauka w Biznesie

Pomiń Menu główne

Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły wyższej

SPIN INKUBATOR

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w ramach projektu „Przedsiębiorczy Uniwersytet” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw uruchomione zostały unikalne narzędzia upowszechniające i wspierające zakładanie przedsiębiorstw opartych na wiedzy, w tym tworzenia innowacyjnych spółek typu spin-off oraz promocji specyficznych modeli biznesowych w tym zakresie. W ramach projektu oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • doradztwa w formie dyżurów konsultacyjnych. Doradztwo obejmuje m.in. wskazanie praktycznych możliwości wykorzystania wyników badań naukowych do uruchamiania projektów z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz typowo biznesowej. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpośredniego doradztwa prosimy o kontakt z Panią Pauliną Bednarz lub Panią Anną Szcześniak z Fundacji ”Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, tel: 022 630 98 01, 04, e-mail: pbednarz@fairplay.pl, aszczesniak@kig.pl. Doradztwo jest prowadzone bezpłatnie.
 • doradztwa w formie on-line. W ramach realizacji projektu opracowany został Bank Aplikacji Biznesowych, który zamieściliśmy na specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej pod adresem: www.naukawbiznesie.iped.pl. W ramach doradztwa, oprócz możliwości zapoznania się z przygotowanymi studiami przypadków, macie Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w formie on-line. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w poniedziałki, w godzinach 11:00-13:00 . W pozostałym czasie zachęcamy Państwa do pozostawianie pytań, wątpliwości lub uwag bezpośrednio na platformie, na dostępnym Forum internetowym.
 • wirtualnego systemu inkubacji „Wirtualny Spin Inkubator”, w którym znajdziecie Państwo szereg kursów e-learningowych dotyczących m.in. takiej tematyki jak: modele biznesowe zakładania firm spin-off, montaże finansowe biznesu, , komunikacja i negocjacje, planowanie i kontrola biznesu, fundusze UE. Ideą Spin Inkubatora jest przekazanie wiedzy i najlepszych praktyk jakie udało nam się zidentyfikować we wskazanych obszarach. W ramach wsparcia w realizacji kursów macie Państwo także możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w formie on-line. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. W pozostałym czasie zachęcamy Państwa do pozostawianie pytań, wątpliwości lub uwag bezpośrednio na platformie.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu http://www.oic.lublin.pl/przedsiebiorczyuniwersytet oraz aktywnego uczestnictwa na dedykowanej specjalnie Państwu platformie www.naukawbiznesie.iped.pl.

Projekt „Przedsiębiorczy Uniwersytet” ma na celu poszerzenie menedżerskiej wiedzy kadry naukowej woj. lubelskiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycie umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi.

Cele szczegółowe:

 • Rozwój ramowych regulacji uchwalanych przez uczelnie, służących rozwojowi firm typu spin off
 • Nabycie wiedzy przez kadrę naukową w zakresie narzędzi
  projektowania innowacyjnych spółek spin off oraz modeli
  biznesowych w tym zakresie
 • Poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie
  inicjowania i zarządzania firmami typu spin off
 • Szersze włączenie do procesu rozwoju firm spin off kadry naukowej
  z dziedzin przyrodniczych, humanistycznych i społecznych
 • Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych
Pomiń PomocPomiń Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z doradcą
Projekt "Przedsiębiorczy Uniwersytet" jest skierowany do pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni województwa lubelskiego w tym do menedżerów nauki: Rektorów, Dziekanów, Dyrektorów Instytutów, Kierowników Katedr odpowiedzialnych za organizowanie pracy naukowo-badawczej swoich jednostek.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt oraz niniejsza Platforma są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego